Varietat de PERES que que comercialitzem:

  • Castell
  • Ercolini
  • Conference
  • Alexandrina
  • Flor d’hivern

Varietat de POMES que que comercialitzem:

  • Galaxi
  • Brookfield Gala
  • Red Chieff
  • Golden
  • Fuji